1. Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim  (A1 un A2) – 150 h
  2. Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim  (B1 un B2) – 150 h
  3. Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim  (C1 un C2) – 150 h