SIA mācību centrs “AUSTRUMVIDZEME”

Rēzeknes nodaļa

Slider
Mācību centrs pieaugušajiem
Nāc droši pie mums
Slider
Profesionālā pilnveide
Mācīties nekad nav par vēlu
Slider
Neformālā izglītība
Papildini savas zināšanas

Nodarbību kalendārs

Vairāk

Pieteikties mācībām

Vairāk

Kontakti

Vairāk

Jaunākās ziņas


Datorzinību izglītības programmu apmācības strādājošajiem

Lasīt ziņu

Darba aizsardzība un drošība

Lasīt ziņu

NĀC MĀCĪTIES
SIA MĀCĪBU CENTRS ,,AUSTRUMVIDZEME”!

Lasīt ziņu
Lasīt visas ziņas

Programmas

Profesionālā tālākizglītība

 1.  Būvdarbi

      Apdares darbu strādnieks. Remontstrādnieks. Ēku siltināšana. Flīzēšanas darbi.

 1. Sociālā aprūpe

      Aprūpētājs

 1. Floristikas pakalpojumi

      Florists

 1. Frizieru pakalpojumi

      Frizieris

 1.  Grāmatvedība

      Grāmatvedis

 1. Komerczinības

      Mazumtirdzniecības komercdarbinieks. Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

 1. Ēdināšanas pakalpojumi

      Konditors. Pavārs. Pavāra palīgs. Konditora palīgs.

 1. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

      Lietvedis. Sekretārs. Klientu apkalpošanas operators.

 1. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

      Sanitārtehnisko iekārtu montētājs (santehniķis). Zemspiediena katlu mašīnists. Augstspiediena katlu mašīnists.

 1. Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

     Šuvējs

 

Neformālā izglītība

 1. Adobe Acrobat
 2. Adobe Photoshop un Adobe Ilustrator
 3. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
 4. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)
 5. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
 6. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
 7. Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
 8. Angļu valoda apsardzes pakalpojumu speciālistiem (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
 9. Angļu valoda apsardzes pakalpojumu speciālistiem (bez priekšzināšanām)
 10. Angļu valoda pakalpojuma sfēras darbiniekiem (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
 11. Angļu valoda pakalpojuma sfēras darbiniekiem (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
 12. Angļu valoda pakalpojuma sfēras darbiniekiem (bez priekšzināšanām)
 13. Asistents personām ar invaliditāti
 14. Corel Draw Graphics
 15. Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice
 16. Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis)
 17. Datorprasmes grāmatvedībā (programma Zalktis )
 18. Datorzinības (ar priekšzināšanām)
 19. Datorzinības (bez priekšzināšanām)
 20. Gada pārskats un nodokļi
 21. Komercdarbība laukos, ES struktūrfondu piedāvājums
 22. Komercdarbības pamati
 23. Komunikācijas prasmes
 24. Krievu valoda (bez priekšzināšanām)
 25. Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
 26. Mikrouzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība
 27. Nevalstisko organizāciju izveide un vadīšana
 28. Pārdošanas darba organizācija
 29. Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana
 30. Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija
 31. Prezentācijas prasmes
 32. Projektu vadība ar priekšzināšanām
 33. Projektu vadība bez priekšzināšanām
 34. Saimniecības vadīšana
 35. Saimnieciskās darbības uzsākšana un biznesa attīstība
 36. Vācu valoda ar priekšzināšanām
 37. Vācu valoda bez priekšzināšanām
 38. Vācu valodas pamati pakalpojumu sfēras darbiniekiem (bez priekšzināšanām
 39. Web risinājumu izstrāde

Profesionālā pilnveide

 1. Darba aizsardzība un drošība ar 10specializētajām programmām nozarē
 2. Ugunsdrošība un aizsardzība
 3. Sociālā aprūpe
 4. Bērnu aprūpes pamati.
 5. Datorizētā grāmatvedība.

 

Valsts valoda

 1. Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim  (A1 un A2) – 150 h
 2. Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim  (B1 un B2) – 150 h
 3. Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim  (C1 un C2) – 150 h

 


Par mums

VĪZIJA

Mācību centrs – mūsdienīgs un konkurētspējīgs mācību centrs, kurā tiktu atbalstīta katra izglītojamā brīvas, atbildīgas personības veidošanās ar dzīves virzības izjūtu un vērtību izpratni, veicinot izglītojamā gatavību izglītības turpināšanai.

PAMATMĒRĶIS

Veidot radošu un demokrātisku izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts standarta un iestādes izglītības standarta noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

UZDEVUMI
 1. Nodrošināt 21. gadsimtam atbilstīgu mācību saturu, tā viengabalainību un integrāciju, sekmējot izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidošanu.
 2. Īstenot izglītības saturu, kas orientēts uz sabiedrībā pieprasītām kompetencēm, inovācijām un veselīgu dzīvesveidu.
 3. Veicināt izglītojamo vēlēšanos mācīties, garīgi un fiziski attīstīties, sagatavot izglītojamos līdzdalībai dzīvē, atbildīgu lēmumu pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā.
 4. Radīt izglītojamo iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, rosināt izglītojamo iztēli.
 5. Sadarboties ar izglītojamajiem, lai nodrošinātu izglītības apguvi un uzlabotu informācijas apmaiņu visos izglītības posmos.
 6. Pilnveidot karjeras izglītību.
 7. Racionāli izmantot piešķirto finansējumu.

 

 

Atsauksmes

Ļoti patīkama atmosfēra, garšīga kafija. Paldies par mācībām.


Grupa “Datorzinības”

Regulāri sniedzu mācību centram pasniedzēja pakalpojumus. Centrā ir plašas un gaišas telpas aprīkotas ar visu nepieciešamo. Ļoti laba un pretimnākoša centra vadības atieksme.


Pasniedzējs

Ļoti patīkama atmosfēra, garšīga kafija. Paldies par mācībām.


Grupa “Datorzinības”

Regulāri sniedzu mācību centram pasniedzēja pakalpojumus. Centrā ir plašas un gaišas telpas aprīkotas ar visu nepieciešamo. Ļoti laba un pretimnākoša centra vadības atieksme.


Pasniedzējs

Ļoti patīkama atmosfēra, garšīga kafija. Paldies par mācībām.


Grupa “Datorzinības”

Regulāri sniedzu mācību centram pasniedzēja pakalpojumus. Centrā ir plašas un gaišas telpas aprīkotas ar visu nepieciešamo. Ļoti laba un pretimnākoša centra vadības atieksme.


Pasniedzējs

Sadarbības partneri