SIA mācību centrs ,,AUSTRUMVIDZEME”

Rēzeknes nodaļa

Latgales iela 20, Rēzekne 

m.t. 26445987

e-pasts: birutabux@inbox.lv

Reģ. Nr. LV 43203002681

SEB banka

Konta Nr. LV27UNLA0050000232098