Uzsāk mācības topošie šuvēji

Uzsāk mācības topošie šuvēji

Pirmā nodarbība notiks 14.10.2019. plkst. 17.00, Latgales ielā 20, Rēzeknē. Tiek gaidīti visi, kas vēlas apgūt šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas pilna procesa apjomu un atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē. Mācību procesa laikā liela uzmanība tiek veltīta radošajam darbam. Radošs individuālais roku darbs vienmēr būs paliekoša vērtība! No veca uzmeistarosim unikālas lietas, kuras noderēs gan dāvanās, gan saimniecībā, gan interjera papildināšanā.  Zvaniet! Rakstiet! Nāciet! ...
Read More
Kursi „Šuvējs”

Kursi „Šuvējs”

09.09.2019. pulksten 17:00 tiek rīkota  maksas kursu „Šuvējs” organizatoriskā sanāksme. Tiek gaidīti visi, kas vēlas apgūt šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas pilna procesa apjomu un atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē. Mācību procesa laikā liela uzmanība tiek veltīta radošajam darbam. Radošs individuālais roku darbs vienmēr būs paliekoša vērtība! No veca uzmeistarosim unikālas lietas, kuras noderēs gan dāvanās, gan saimniecībā, gan interjera papildināšanā.  Zvaniet! Rakstiet! Nāciet! ...
Read More
Zemspiediena katliekārtu operators

Zemspiediena katliekārtu operators

Mācību centrā "Austrumvidzeme" Rēzeknes nodaļā 28.08.2019. un 05.09.2019. tiks organizēti kursi "Zemspiediena katlu operators ". Mācību ilgums: 6 stundas Iegūstamais dokuments: Apliecība Zemspiediena katlu operators var strādāt katlu mājās, veikt apkures darbus, sagatavot katlu darbam, veikt pārbaudi un darbības kontroli, ievērojot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.  Likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”zemspiediena katlu iekārtas iedalās kā bīstamās iekārtas, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību. Augstāk minētā likuma 14. panta 3. punkts nosaka, ka zemspiediena katlu iekārtas īpašnieka pienākums ir nodrošināt zemspiediena iekārtas apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, kas paredzētas normatīvajos aktos par darba aizsardzību, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi, kā arī darbinieku izglītību un iepriekšējā darba pieredzi. MK noteikumu Nr.138 “Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” 15. punkta 3. pants nosaka, ka iekārtas atbildīgā speciālista pienākums ir uzraudzīt, lai apkalpojošā personāla kvalifikācija atbilstu noteiktajām prasībām.    ...
Read More
Mūžizglītība un pieaugušo izglītība

Mūžizglītība un pieaugušo izglītība

Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju, atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus prasībām. Strādājot jebkurā profesijā, Jums būs jāsaskaras ar tehnoloģiju attīstību, kas no strādājošiem pieprasa sekot līdzi jaunajam, kā arī prasmi pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Papildu mācības un kvalifikācijas celšana palīdzēs Jums kļūt konkurētspējīgākam darba tirgū.   Par izglītību uzskata ne tikai akadēmiskas mācības – ikviens veids, kā tiekam pie dzīvē nepieciešamām zināšanām un prasmēm, ir uzskatāms par izglītošanos, savukārt jebkurā ceļā iegūtās zināšanas un prasmes – par iegūto izglītību.   Portālā muzizglitiba.lv pieejama interaktīva karte, kurā jūs atradīsiet informāciju par pieaugušo izglītības iespējām Latvijas novados un pilsētās. Apmeklējot kartē norādītās saites, būs iespējams uzzināt par iespējām konkrētās pašvaldībās, par profesijām un izglītības programmām, kuras pieejamas vistuvāk jūsu dzīvesvietai....
Read More
Jaunas higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

Jaunas higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

2018. gada 9. oktobrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts noteikumu projekts, kas precizē higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai ar mērķi mazināt infekciju slimību izplatīšanās risku procedūru laikā. Jaunie Ministru kabineta 09.10.2018. noteikumi Nr.631 „Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai” tika izstrādāti, lai nodrošinātu veselībai drošākus skaistumkopšanas pakalpojumus klientiem, apvienojot un precizējot esošās higiēnas prasības kosmētiskajiem kabinetiem un frizētavām. Šie noteikumi neattiecas uz tetovēšanas, mikropigmentācijas, permanentā grima, skarifikācijas un pīrsinga pakalpojumiem. Lai nodrošinātu skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamos skaidrojumus par jauno dezinfekcijas un sterilizācijas veikšanas kārtību, kā arī skaidrotu citas saistošo noteikumu prasības, Veselības inspekcija tuvāko mēnešu laikā savā tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv publicēs vadlīnijas visiem (t.sk. tetovēšanas, mikropigmentācijas, skarifikācijas un pīrsinga) skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem. ...
Read More