Kuponu sistēmas apmācība strādājošiem – NVA reģistrētām bezdarba riskam pakļautām personām.
Mācību centrs “AUSTRUMVIDZEME” piedāvā apgūt Datorzinību programmas, ko organizē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ES fonda projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros, izmantojot kuponu metodi.
Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Neformālās izglītības programmu saraksts sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvei (datorzinības)

VirziensKopējais mācību stundu skaits (Mācību stundu skaits + individuālā praktiskā mācīšanās (ja attiecināms))Papildu informācijaDigComp līmenisIesaistes nosacījumiApmācību kupona vērtība (tai skaitā PVN) (EUR)
Datu apstrāde, analīze un vizualizācija80 st. (60st. + 20st.)Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām par vismaz vienu no datu analīzes tehnoloģijām: “Microsoft Excel”, “Microsoft Power BI”, “Python”,  “DAX”, “R” u.c.   Piemēri nosaukumam: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un Power BI Datu kvalitātes noteikšana, interpretācija un pielietojumsVismaz ceturtais līmenisVismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)389,60
Sadarbība un komunikācija digitālajā vidē60st.Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām sadarbībai un komunikācijai par vismaz vienu no tehnoloģijām  “Microsoft Office 365” un “Google” u.c.   Piemērs nosaukumam: Microsoft Office 365 un Google rīki sadarbībai un komunikācijaiVismaz ceturtais līmenisVismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)292,20
Digitālie rīki grāmatvedībai80 st. (60st. + 20st.)Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām par vismaz vienu no rīkiem “Horizon”, “Jumis”, “Bilance”, “1C”, “Zalktis” u.c. Piemērs nosaukumam: Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Horizon Grāmatvedības uzskaite ar programmu JumisVismaz ceturtais līmenisVismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)389,60
Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai80 st. (60st. + 20st.)Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām par vismaz vienu no rīkiem  “PowerPoint”, “Prezi”, “Canva”, “Visme”, “Powtoon”, “SlideCamp” u.c.  Vismaz ceturtais līmenisVismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)389,60
Datorzinības bez priekšzināšanām120st.Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām par vismaz vienu no rīkiem  “Microsoft Office”, “Linux Open Office”, “Apple iWork”  u.c.   Programmas nosaukuma piemērs Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office 365Otrais līmenisVismaz pamatizglītība389.63
Datorzinības ar priekšzināšanām120st.Izglītības programma kopā ar praktiskajām mācībām par vismaz vienu no rīkiem “Microsoft Office”, “Linux Open Office”, “Apple iWork”  u.c.   Programmas nosaukuma piemērs Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365Ceturtais līmenisVismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)389.63

Programmu satura apraksts