SIA mācību centrs „AUSTRUMVIDZEME”

no 6.septembra uzsāk profesionālās pilnveides izglītības programmu

,,Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” (kods 20P862001)

Mācību ilgums – 60 stundas.
Mācības notiks attālināti, pirmdienās un trešdienās no 10:00 līdz 13:00, attālināti Zoom platformā.

Pieteikties: info@austrumvidzeme.lv, 29462624.