20.02.2020. plkst. 12.00 notiks organizatoriskā sanāksme programmā „Grāmatvedības pamati”- 120 stundas.

Grāmatvedis veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskate. Ja ir nepieciešamas zināšanas šajā jomā- nāc un piesakies kursos!

Grāmatvedis ir speciālists, kurš organizē grāmatvedību organizācijā. Profesija ir piemērota tiem, kurus interesē ekonomika un likumdošana.

Grāmatveža profesija ir ļoti pieprasīta. Tā ir pieejama vīriešiem un sievietēm jebkurā vecumā.
Jebkurā organizācijā ir grāmatvedis, un lielās – pat vairāki. To pārziņā ir uzņēmuma līdzekļu uzskaite, norēķini ar piegādātājiem un klientiem, algas, nodokļi utt. Valsts uzliek uzņēmumam pienākumu veikt uzskaiti un atskaitīties par to.
Grāmatvežiem parasti ir normāla darba diena. Taču grāmatvedis var strādāt arī attālināti vai nopelnīt papildus naudu, uzturot mazo uzņēmumu kontus. Grāmatveža profesija ir prestiža: uzņēmumos grāmatvedis pieder vadības personālam.