Ķermeņa orientēta terapija

Apmācība – seminārs par izdegšanas novēršanu

Ilgums- 32 mācību stundas (4 nodarbības pa 8 mācību stundām)

Nodarbības paredzētas 14.03.2020., 15.03.2020., 21.03.2020., 22.03.2020.

No 9.00 līdz 15.30

Līdzi jāņem ērts apģērbs vai sporta tērps.

Semināru vadīs: mag. psych.  Nataļja Ļutikova;  dr. psych. Iveta Ruža.

Mērķis: resursu stāvokļu un veidu meklēšana, kas neitralizē emocionālo izdegšanu.

Uzdevumi:

 1. Iemācīt dalībniekiem praktiskas iemaņas darbā ar izdegšanu.

2. Palīdzēt dalībniekiem personisko resursu stāvokļu aktivizēšanā.

 3. Samazināt apmācības dalībnieku garīgo izdegšanu un emocionālo stresu.

4. Grupā radīt emocionālās brīvības un atklātības, draudzīguma un uzticēšanās atmosfēru vienam pret  otru.

5. Veicināt dalībnieku profesionālo īpašību veidošanos: komunikācijas prasmes, refleksiju, empātijas spējas.

6. Veidot attieksmi pret garīgās veselības saglabāšanu un stiprināšanu.

7. Izprast stresa jēdzienu un kā to pārvaldīt?

  Ko jūs iegūstat un ko zaudējat, iemācoties pārvaldīt stresu?

    Jūs saņemat:

        humora izjūtu

        prieku

       draugus

       dzīves harmoniju

       izvairīšanos no konfliktiem

       izpratni par viņu pieredzi

       veselīgu ķermeni

   Jūs zaudējat:

       steigu

       nemiera izjūtu, ka jūs nevarat atrisināt konfliktu

       līdzjūtību no citiem cilvēkiem

       ērtu pozīciju, nespējā pieņemt lēmumus

       zaudētāja etiķeti

       psihosomatiskos traucējumus

8. Stresa pārvarēšanas spēju novērtēšana: fiziski
simptomi, psiholoģiski simptomi un uzvedības simptomi.

9. Stresa avoti: stress mājās vai darbā; slodze,  komunikācija ar citiem cilvēkiem;
konfliktsituācijas. Mijiedarbība ar manipulatoriem; spēja pateikt NĒ.

10. Vingrinājumi. Praktisku vingrinājumu un
vingrinājumu komplekss, lai uzlabotu prasmes, kas palīdz jums iegūt lielisku
formu, lai tiktu galā ar stresu.

11. Prasmju uzturēšana. Pastāvīga savu prasmju
apmācība. 

Apmācību maksa:  EUR 25,00 par vienu nodarbību (8 mācību stundas).