14.10.2019. plkst. 17.00 notiks organizatoriskā sanāksme programmā „Grāmatvedības pamati”- 120 stundas. 

Grāmatvedis veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskate.  Ja ir nepieciešamas zināšanas šajā jomā- nāc un piesakies kursos!