Kas ir Jauniešu garantija?

Jauniešu garantija ir iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem atgriezties izglītības iestādē vai iekļauties darba tirgū, tādējādi mazinātos jauniešu bezdarbs un uzlabotos konkurētspēja darba tirgū. Jauniešu garantijas piedāvātie atbalsta pasākumi norisināsies no 2014. līdz 2020. gadam.

Kas ir Jauniešu garantijas mērķauditorija?

Jauniešu garantija galvenokārt attiecas uz jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā. Jauniešiem pēc reģistrācijas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) vai jauniešu garantijas klienta statusa saņemšanas 4 mēnešu laikā tiek piedāvāts kvalitatīvs darba, mācekļa prakses, stažēšanās, kā arī izglītības piedāvājums, tajā skaitā izglītības programmas, kuras pabeidzot tiek iegūta atzīta profesionālā kvalifikācija.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piedāvā jauniešiem divas reizes gadā – vasarā un ziemā – iestāties un uzsākt mācīties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, kurās 1 vai 1,5 gada laikā iespējams apgūt tautsaimniecībā noderīgu profesiju. VIAA jauniešu garantijas projekta ietvaros profesiju var apgūt arī tie jaunieši, kuri ir studenti, bet nestudē pilna laika dienas nodaļā, kā arī profesiju ieguvušie jaunieši, ja profesionālā kvalifikācija iegūta vismaz gadu pirms mācību uzsākšanas projektā.

Kādas iespējas sniedz Jauniešu garantija?

Jauniešiem tiks piedāvāts atbalsts darba meklēšanā un pamatprasmju apgūšanā, būs iespējamas karjeras konsultācijas, kā arī dalība konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos.

Profesijas apguves laikā jaunieši saņem mērķstipendiju. Apgūstot profesiju kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, VIAA īstenotā jauniešu garantijas projekta ietvaros, jaunieši saņem ikmēneša mērķstipendiju 70-115 eiro apmērā, kā arī iegūst papildu sertifikātu vai apliecību, ja tādi nepieciešami, lai varētu uzsākt darba gaitas izvēlētajā profesijā.